Yayınlar

 

 

Yayınlar

 

Yrd. Doç. Dr. Rifat ERGEÇ

 

1. Ayşe ERGEÇ-Rifat ERGEÇ, Side Müzesi Rehberi, Manavgat 1976.

2. Ayşe ERGEÇ-Rifat ERGEÇ, Side Museum Guide, Manavgat 1977

3. Rifat ERGEÇ, "Side Müzesi" Sanat Dünyamız, No: 10, s. 30-38, İstanbul 1977.

4. Rifat ERGEÇ, "Belkıs/Zeugma Mozaik Kurtarma Kazısı 1992" IV. Müze Kurtarma Kazıları Semineri s. 321-337, Ankara 1993.

5. Rifat ERGEÇ, " Dülük Batı Nekropolü Kazısı 1992 " IV. Müze Kurtarma Kazıları Semineri s. 467-479, Ankara 1993.

6. Rifat ERGEÇ, "Anavarza Nekropolü" 1993 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, s. 86-95, Ankara 1994.

7. Rifat ERGEÇ, "Belkıs/Zeugma'da Bir Roma Villası ve Taban Mozaikleri" Arkeoloji ve Sanat Dergisi, No: 66, İstanbul 1994.

8. KENNEDY David, ERGEC Rifat, FREEMAN Philipp. "Mınıng The Mosaıcs Of Roman Zeugma" Archaeology, No: 48 (2) s.54-55, Mar-Apr New York, 1995

9. Rifat ERGEÇ, Müze Nedir ? Gaziantep 1995.

10. Rifat ERGEÇ, Müzeler ve Müzecilik, Gaziantep 1995.

11. Rifat ERGEÇ, "Orta Fırat Kültürleri" Atlas No: 43, s. 143, İstanbul 1996

12. Rifat ERGEÇ, " 1993-1994 Belkıs/Zeugma Kurtarma Kazıları" VI. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, s. 357-369, Ankara 1996.

13. Rifat ERGEÇ, "1993-1994 Doliche Nekropolü Kazıları 1992 " VI. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, s.343-355, Ankara 1996

14. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE et Rifat ERGEÇ, "Research at Tilbeshar 1995", XVIII. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı I, s.163-171, Ankara 1997

15. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE et Rifat ERGEÇ, "Tilbeshar 1996" Anatolia Antiqua V, p.337-341, Paris 1997.

16. Maria-Odile ROUSSET et Rifat ERGEÇ, "Tell Bāšir 1996" Anatolia Antiqua V, p.343-348, Paris 1997

17. Catherine MARRO, Aksel TİBET et Rifat ERGEÇ, " Fouilles de Sauvetage de Horum Höyük (Province de Gaziantep):Premier Rapport Preliminaire "Anatolia Antiqua V, p.371-391, Paris 1997

18. Rifat ERGEÇ, "Belkıs/Zeugma Roma Villası" VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, s.407-417, Ankara 1997.

19. Catherine ABADİE-REYNAL et Rifat ERGEÇ, " Mission de Zeugma - Moyenne Vallee de L'Euphrate" Anatolia Antiqua V, p. 349-370, Paris 1997.

20. Catherine MARRO, Aksel TİBET et Rifat ERGEÇ, " Fouilles de Sauvetage de Horum Höyük (Province de Gaziantep): Deuxieme Rapport Preliminaire " Anatolia Antiqua VI, p. 349-378, Paris, 1998

21. Aksel TİBET-Catherine MARRO-Rifat ERGEÇ, "Horum Höyük 1996 Çalışmaları" XIX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1998

22. Mitchell S. ROTHMAN, Rifat ERGEÇ, Naomi Miller, Jill Weber, Gülriz Kozbe, " Yarım Höyük and the Uruk Expansion (part 1) " Anatolica XXIV, Leiden 1998.

23. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE et Rifat ERGEÇ, "Research at Tilbeshar 1996", XIX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1998

24. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE et Rifat ERGEÇ, "Tilbeshar 1997 " Anatolia Antiqua VI, p.337-341, Paris 1998

25. Catherine ABADİE-REYNAL et Rifat ERGEÇ, " Zeugma - Moyenne Vallee de L'EuphrateRapport Preliminaire de la Campagne de Fouilles de 1997 " Anatolia Antiqua VI, p.379-406, Paris, 1998.

26. Catherine ABADİE-REYNAL-Rifat ERGEÇ, Zeugma ve Apameia 1996 Çalışmaları, XIX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı II, s.409-424 , Ankara 1998.

27. Rifat ERGEÇ-Mehmet ÖNAL, "Belkıs/Zeugma Roma Hamamı ve Kompleksi Kurtarma Kazısı " VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, s. 419-443, Ankara 1998.

28. Maria-Odile ROUSSET et Rifat ERGEÇ, "Tell Bāšir 1997 " Anatolia Antiqua VI, p.343-347, Paris 1998.

29. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE et Rifat ERGEÇ, " Les Ceramiques de la Prospection de Tilbeshar au Bronze Ancien et Bronze Moyen " Anatolia Antiqua VI, p.155-172, Paris 1998.

30. Rifat ERGEÇ, "Rescue Excavations by the Gaziantep Museum (1992-1994)" The Twin Towns of Zeugma on The Euphrates, p.81- 91, Portsmouth 1998.

31. Sheila CAMPBELL and Rifat ERGEÇ, " New Mosaics "Rescue Excavations by the Gaziantep Museum (1992-1994)" The Twin Towns of Zeugma on The Euphrates, p. 109-128, Portsmouth 1998.

 

32. Rifat ERGEÇ, "Tufanı Beklerken - Belkıs" Atlas No: 65, s. 82-94, 1998

33. R.ERGEÇ - C.A.REYNAL - J.GABORİT - P.LERİCHE, "Deux Site Condamnés Dans La Vallée De L'Euphrate Séleucie- Zeugma et Apamée" Archéologia No.343 Mars, p. 28-39, Dijon / France 1998.

34. K.SERTOK-R.ERGEÇ-F. SQUADRONE, Metals for the Dead Metal Finds from an Early Bronze Age Cemetery in the Middle Euphrates Area Near Carchemish (Turkey), First İnternational Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, (Sempozyumu Posteri) Rome 1998

35. Rifat ERGEÇ, "Belkıs/Zeugma" Dünya Kültür Mirasında Gaziantep, Arkeoloji ve Sanat Yayınları (Kentbank), s.169-190, İstanbul 1999.

36. Rifat ERGEÇ, "Gaziantep Kalesi" Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Gaziantep, Gazintep Üniversitesi Kültür Vakfı Yayınları No: 6., 295- 310, Gaziantep 1999.

37. K. SERTOK - R. ERGEÇ, "Seraga Höyük: 1998 Yılı Araştırmaları", Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmaları, ODTÜ (TAÇDAM), , s.157-167, Ankara 1999.

 

38. K. SERTOK - R. ERGEÇ, "The Birecik Dam EBA Cemetery on the Middle Euphrates, Turkey. Preliminary report of the 1997 and 1998 excavation seasons" Orient Express, 1999/3 décembre, s.86-89, Paris 1999

39. K. SERTOK - R. ERGEÇ, "Seraga Höyük: Researc in 1998" Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1998, ODTÜ (TAÇDAM), , s. 168-174, Ankara 1999.

40. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE - Rifat ERGEÇ, "Research at Tilbeshar 1997" XX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı I, s. 241-247, Ankara 1999

41. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE - Rifat ERGEÇ, "Tilbeshar 1998" Anatolia Antiqua VII, s.245-251, Paris 1999

42. Maria-Odile ROUSSET et Rifat ERGEÇ, "Tell Bashir (Tilbeshar 9/05-18/061998)", Anatolia Antiqua VII, , s.253-264, Paris 1999

43. Catherine MARRO, Aksel TİBET et Rifat ERGEÇ, "Fouilles de Sauvetage de Horum Höyük (Province de Gaziantep): Troisième Rapport Préliminaire" Anatolia Antiqua VII, p. 285-307. Paris, 1999

44. Aksel TİBET-Catherine MARRO-Rifat ERGEÇ, "Horum Höyük 1997 Çalışmaları" XX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı I, s. 219-240, Ankara 1999.

 

45. Catherine ABADİE-REYNAL, Rifat ERGEÇ et Eyüp BUCAK, " Zeugma - Moyenne Valle de L'Euphrate Rapport Preliminaire de la Campagne de Fouilles de1998 " Anatolia Antiqua VII, p.311-366, Paris 1999.

46. Catherine ABADİE-REYNAL - Rifat ERGEÇ, "The Zeugma And Apameia Works 1997" XX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı II, s. 403-416, Ankara 1999.

47. Kemal Sertok-Rifat ERGEÇ, "A New Early Bronz Age Cemetery: Excavations Near the Birecik Dam Souteastern Turkey Preliminary Report (1997-1998)" Anatolica XXV, p. 87-107, Leiden 1999.

48. Martin HARTMANN-Michael A. SPEIDEL-Rifat ERGEÇ, "Roman Milıtary Forts At Zeugma" XX.Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı II, s.417-423, Ankara 1999.

49. Rifat ERGEÇ, "GAP-Gaziantep'te Kaybolan ve Kurtarılmaya Çalışılan Kültür Varlıkları" GAP Bölgesinde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu 1998 Şanlıurfa, s.95-101, Ankara 2000

50. Rifat ERGEÇ, "Belkıs/Zeugma İdamına Çeyrek Kala Çok Önemli Görevler Üstlendi", Gösteri, No: 220, s.72-74, İstanbul 2000.

51. Rifat ERGEÇ -Engelbert WİNTER-Anke SCHÜTTE MAISCHATZ, " Doliche 1998" XVII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı I. s.185-194, Ankara 2000,

52. Aksel TİBET-Catherine MARRO-Rifat ERGEÇ, "Horum Höyük 1998 Çalışmaları" XXI. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı I, s. 167-184, Ankara 2000

53. Rifat ERGEÇ, "Belkıs/Zeugma 1997-1998 Kurtarma Kazıları" XXI. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı II, s. 259-270, Ankara 2000

54. Martin HARTMANN-Michael A. SPEIDEL-Rifat ERGEÇ, "Roman Milıtary Forts At Zeugma" XXI. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı II, s.337-340, Ankara 2000.

55. Catherine ABADİE-REYNAL - Rifat ERGEÇ, " 1998 Zeugma Kurtarma Kazısı" XXI. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı II, s. 249-258, Ankara 2000.

56. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE - Rifat ERGEÇ, "The 1998 Research at Tilbeshar " XXI. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı I, s. 209-216, Ankara 2000.

57. Rifat ERGEÇ, "Gaziantep Kalesi Hamam Kazısı" , X. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, s. 211- 217, Ankara 2000.

58. Rifat ERGEÇ, "Fırat'ın Çocukları " Atlas No: 89, s.78-94, İstanbul 2000.

59. Rifat ERGEÇ, "Gaziantep Kalesi ve Hamamı "Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, s. 269-294 Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep 2000.

60. N.BAŞGELEN - R. ERGEÇ, Tarihe Son Bakış, Belkıs/Zeugma-Halfeti-Rumkale, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2000.

61. N.BAŞGELEN - R. ERGEÇ, A Last Look at History, Belkıs/Zeugma-Halfeti-Rumkale, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2000.

62. Rifat ERGEÇ, "Belkıs/Zeugma 1992-1999/2000 Çalışmalar, Araştırmalar ve Kazılar" Arkeoloji ve Sanat Dergisi, No: 98, s. 20-29, İstanbul, 2000.

63. K. SERTOK - R. ERGEÇ, "The Discovery of an Early Bronze Age Cemetery in the Middle Euphrates Area, near Carchemish (Turkey)", First İnternational Congress on the Archaeology of the Ancient Near East Rome 1998, Edited by Paolo Matthiae-Alessandra Enea-Luca Peyronel-Frances Pinnock, Roma 2000

64. Christine KEPİNSKİ-LECOMTE - Rifat ERGEÇ, "Tilbeshar 1999" Anatolia Antiqua VIII, s.215-225, Paris 2000.

65. Antony COMFORT- Catherine ABADİE-REYNAL-Rifat ERGEÇ, "Crossing the Euphrates in antiquity: Zeugma seen from space" Anatolian Studies, vol: 50, s. 99-126 Ankara 2000.

66. Rifat ERGEÇ-Jörg WAGNER, "Doliche und Jupiter Dolichenus" Gottkönige am Euphrat, s. 75-92. von Zabern Mainz am Rhein, 2000,

67. Rifat ERGEÇ-Mehmet ÖNAL-Jörg WAGNER, "Seleukeia am Euphrat/Zeugma Archäologische Forschungen in einer Garnisons-und Handelsstadt am Euphrat": Gottkönige am Euphrat, s. 104-114, von Zabern, Mainz am Rhein, 2000,.

68. Antony COMFORT- Rifat ERGEÇ, "Following the Euphrates in antiquity: north-south routes around Zeugma" Anatolian Studies, vol: 51, s. 19-49 Ankara 2001.

69. Rifat ERGEÇ, "Gaziantep Müzesinde 10 Yıl" Arkeoloji ve Sanat Dergisi, No: 105, s. 44-63, İstanbul, 2001

70. Rifat ERGEÇ, "Anazarbus Antik Kenti ve Nekropolü" La Cilicia: Espaces et Pouvoirs Locaux (2e millénaire av. J.-C. - 4e siècle ap. J.-C.) Actes de la Table ronde internationale d'İstanbul 2-5 novembre 1999. Varia Anatolica XIII, Paris 2001

71. Rifat ERGEÇ, "Eskiçağ Tıbbı ve Zeugma Antik Tıp Aletleri", Nabız Dergisi Sayı:6, s.24-27 Gaziantep 2002.

72. Rifat ERGEÇ, "Neufunde am Westrufer des Euphrat" Asia Minor Studien, Band 44, s.117-122, Bonn 2002.

73. Rifat ERGEÇ, "Doliche in Hellenistisch-Römischer Zeit" Asia Minor Studien, Band 44, s.123-127, Bonn 2002.

74. Rifat ERGEÇ, "Fırat Seleukeia'sı Yahut Zeugma", Anadolu Araştırmaları. No: XVI, s. 201-226. İ.Ü. Ed. Fak. İstanbul 2002

75. Rifat ERGEÇ, Nekropolen und Gräber in der Südlichen Kommagene, Asia Minor Studien, Band 47. s. 1-262, Bonn 2003

76. Rifat ERGEÇ, "Kültür ve Kültür Korumacılığı" Ayıntap, No: 1, s.8-10, Gaziantep 2004

77. Rifat ERGEÇ, "Gaziantep'teki Mimarî Eserler, Anıtlar, Müzeler ve Kültür Varlıkları" Ayıntap, No: 2, s.24-27, Gaziantep 2004

78. Rifat ERGEÇ, "Gaziantep'de Yeni Müzeler" Ayıntap, No: 3, s.19-22, Gaziantep 2005 Rifat ERGEÇ, "Gaziantep'teki Mimarî Eserler, Anıtlar, Müzeler ve Kültür Varlıkları" Ayıntap, No: 2, s.24-27, Gaziantep 2004