Özgeçmiş

 

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Rifat ERGEÇ

1949 yılında Osmaniye’ de doğdu. İlk ve orta eğitimini aynı yerde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümünden 1973 yılında mezun oldu. 1974 yılında Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün açtığı sınavı birincilikle kazanarak Adana Müzesine asistan olarak atandı. 1974 – 1976 Adana, 1976 – 1978 Antalya / Side, 1978 – 1980 Çanakkale / Troya ve 1980 – 1984 yıllarında tekrar Adana Müzesinde Md. Yrd. olarak görev yaptı. Bu zaman içinde Anemurium, Pamphilia/Seleukeia ve Aslantepe yabancı kazılarında Kültür Bakanlığını temsil etti. Yumurtalık/Aegaie mozaik kazısı ile Anazarbus Apostel Kilisesi kurtarma kazılarını gerçekleştirdi. 1982 yılında Kültür Bakanlığı tarafından, Federal Alman hükümetinin sağladığı CDG bursu ile 11 ay süreyle Almanya’ ya gönderilerek Müzeoloji eğitimi aldı. 1984 -1989 yıllarında Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda Raportörlük yaptı. 1989-1999 yılları arasında Gaziantep Müze Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu süre içinde Gaziantep Müzesinde çağdaş müzecilik denemeleri ve uygulamalarında bulundu. 1989-1991 Yesemek Kazı ve Çevre Düzenlemesini, 1992 ve 1993 Dülük Nekropol Kazılarını ve 1996 Zeugma Roma Hamamı kazısı ile ABD Wiedener Üniversitesinin katılımıyla Nizip/Yarımtepe Höyük kazı ve araştırmasını yaptı. 1992 yılından itibaren sürekli olarak Belkıs / Zeugma ‘ da Roma Villaları ve mozaik kazıları ile nekropol kazılarını gerçekleştirdi. Bunlara ilaveten, Fırat’ ın batı kıyısındaki en büyük Tunç Çağı mezarlığının kazı ve araştırmasını müze uzmanları ile sonuçlandırdı. Ayrıca, Paris CNRS Institue’nin katılımı ile Tilbaşar Höyük kazılarını, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünün katılımı ile Horum Höyük kazılarını, Lozan ve Zürih Üniversitelerinin katılımı ile de Zeugma Skytica Lejyon Kampı araştırma ve kazılarını, Almanya Münster’den Westfälische Wilhelms Üniversität – Asia Minor Institüt’ün katılımı ile Doliche Mithräum’unun kazı ve araştırmasını sürdürdü. 1998 yılında, Seminär für Alte Geschichte Forschungsstelle Asia Minor’ün düzenlediği Fırat Kültürleri ve yeni buluntular konulu uluslararası Kollekyuma iki bildiri ile katıldı. Her yıl yapılan Müze Kurtarma Kazıları Seminerlerine ve Seminer yayınlarına, ayrıca gene Ülkemizde her yıl yapılan Uluslararası Kazı-Araştırma ve Arkeometri Sempozyum ve Sempozyum yayınlarına da bildirilerle katıldı.

1986 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yüksek lisans programını “Anazarbus Lahitleri” konulu teziyle bitirdi. 1995 yılında aynı üniversite ve enstitüde “Güney Kommagene Bölgesindeki Antik Dönem Nekropol ve Mezarları ” konulu tezi ile de Doktorasını tamamladı. Birecik ve Karkamış Barajları suları altında kalacak olan arkeolojik yerleşimlerde Gaziantep Müzesi adına yapılan yerli ve yabancı-katılımlı kazılara 1999 Eylül ayına kadar başkanlık yaptı. Bu tarihten itibaren Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent ünvanıyla öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı üniversite ve fakültede 2004 yılında Arkeoloji Bölümünü kurdu. Halen, kurucu olarak Arkeoloji Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2004 yılında Gaziantep’te düzenlenen “Uluslar arası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu” nu düzenledi. Gaziantep Müze Dostları Derneği, Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı ile Çekül Vakfı üyesidir.


Yrd. Doç. Dr. Rifat ERGEÇ
Gaziantep Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Eski Başkanı

e-posta: ergecq@gmail.com
web sitesi: http://zeugma.ergec.com